Sayı: 32 / DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN (DEHB) ANNENİN KAPSAYICI İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  • DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN (DEHB) ANNENİN KAPSAYICI İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

    Duygu Kurulay, Neslihan Zabcı
    Özet :

    Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) günümüzde çocukluk ve ergenlik döneminde en sık rastlanan psikiyatrik tanılardan biridir. DEHB?na, DSM tanı kriterlerine göre semptomatik yaklaşılmakta ve etiyolojisinde nörofizyolojik faktörler öne çıkmaktadır. Psikiyatrik görüşte, ruhsal psikopatolojik yaklaşımın göz ardı edildiği açıktır. Psikanalitik kuram, her çocukta farklı nedenlerle ortaya çıkabilecek DEHB?nu kendi başına bir sendrom olarak değil, altta yatan ruhsal bir sorunsalın sonucu olarak ortaya çıkan bir belirti olarak kabul eder. Bu çocukların ruhsal işleyişini inceleyen birçok araştırma, annenin kapsayıcı işlevlerindeki eksikliğe ve nesne kaybı endişesine işaret etmektedir. Bu çalışmada sekiz yaşında, DEHB tanısı alan E.?nin ruhsal özellikleri annenin kapsayıcı işlevlerinin niteliği açısından, projektif testler (Rorschach ve CAT) aracılığıyla incelenmiştir. Yapılan değerlendirmede, kapsayıcı işlevin hasarlı olduğu, narsistik zayıflık, nüfuz edilme endişesi ve nesne kaybı endişesine karşı manik savunmaların öne çıktığı gözlenmektedir. Bu bağlamda, hiperaktivitenin depresif endişe nedeniyle çökme tehlikesi karşısında manik bir savunma olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Kapsayıcı İşlevler