Sayı: 32 / OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI ALMIŞ BİREYLERDE KAYBIN NEGATİF KAVRAMI BAĞLAMINDA RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI ALMIŞ BİREYLERDE KAYBIN NEGATİF KAVRAMI BAĞLAMINDA RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Belemir Şule Samar
    Özet :

    Düşünce süreçlerinin gelişiminde negatifin önemli bir belirleyici olduğu ve ruhsallığın eksikliği deneyimleme biçimlerine bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. Buna göre negatif kavramının hayal kırıklığı yaratan nesnelerin ruhsal dünyada bırakmış olduğu izlerle baş edebilmek adına bir tür birincil savunma mekanizması gibi işlev gördüğü ileri sürülebilmektedir (Green, 1999). Bu noktada bireylerin ruhsal dünyalarında negatif olanın nasıl bir anlam bulduğunu değerlendirebilmek adına Rorschach Testi kapsamında, beyaz alanlara verilen yanıtların incelenebileceği düşünülmektedir (İkiz, 2002). Eksiğin tasarımlanabilmesi bağlamında yürütülen bu çalışma kapsamında Psikiyatrik açıdan Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tanısı almış 20 yetişkin hastanın Rorschach Testi dahilinde vermiş oldukları beyaz alan, boşluk yanıtları değerlendirilmiştir. Buna göre hastaların genellikle ?avize?, ?kabarık güzel bir elbise?, ?kraliyet alemi? gibi narsisistik değeri olan tasarımlarla boşluğu doldurmaya çalıştıkları görülmüştür. Bu bağlamda OKB tanısı almış bireylerin eksikliği, narsisistik bir kayıp olarak deneyimleyebildiği ve bu kayıpla baş edebilmek adına çoğunlukla ?kedi yüzü?, ?taç giymiş biri?, ?2 yavru maymun annelerinin kucağında oynuyorlar, ama sadece göysü ve papyonu var? veya ?gülen bir yüz? gibi yanıtlarla eksikliği, diğer tasarımlarla eklemlemeye çalıştıkları söylenebilmektedir. Son olarak ise boşlukların ?kafa? tasarımlarıyla doldurulmaya çalışılması, çoğunlukla eksiklikle, düşünsel uğraşlar aracılığıyla baş edilmeye çalışıldığını düşündürebilmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Obsesif Kompülsif Bozukluk, Negatif kavramı, kayıp