Sayı: 32 / RUHSAL ZAMANSALLIK NEDİR? TRAVMADA ZAMANSALLIĞIN KLİNİĞİ

  • RUHSAL ZAMANSALLIK NEDİR? TRAVMADA ZAMANSALLIĞIN KLİNİĞİ

    Hilâl Beşikçi
    Özet :

    Doğum ile ölüm arasında hareket eden özne, divanda geçen sürecinden patolojilerine dayanan her bir noktasında ?zamansal? olarak var olmaktadır. Fort-da oyunu çizgisel zamana erişimi başlatır, arzu ile onun doyumu arasında umut ve beklenti oluşur. Bunun olmadığı yerde ruhsal zamansallığa erişim zorlaşır, beklentiler ortadan kalkar, çizgisel zaman yerini dairesel zamana bırakır. Psikanalitik teoride zaman kavramı, Jean Laplanche?ın Freud?dan doğru ele aldığı üzere dört unsurda bütünleşir: genetik boyut; sonradanlık etkisi, bireysel-kolektif zaman; belleksel izler teorisi. Ruhsallıkta kaydedilen belleksel izler, öznenin tarihselliğiyle olan zamansal ilişkisi hakkında bilgi verir. Temel varsayım olarak eğer öznenin kendi tarihinin kökenleri ve inşasında birtakım kırılmalar varsa, oluşan bu zaman tasarımını projektif yanıtların içeriklerinde izlemek mümkün olacaktır. Nitekim bu çalışmanın amacı ?ruhsal zamansallık? kavramına dair kuramsal açıklamalar yaparak bu açıklamaları ruhsal travma boyutunda projektif yanıt örnekleriyle incelemeye çalışmaktır.

    Anahtar Kelimeler : Ruhsal Zamansallık, Travma, Projektif Yöntemler