Sayı: 32 / EGZAMA HASTALARININ DERİ-BENLİK YAPILANMASI VE ERKEN DÖNEM İLİŞKİLERİ: İKİ VAKANIN PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

  • EGZAMA HASTALARININ DERİ-BENLİK YAPILANMASI VE ERKEN DÖNEM İLİŞKİLERİ: İKİ VAKANIN PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

    Kübra Göçer, Elif Yavuz Sever
    Özet :

    Bir deri hastalığı olan egzamanın psikolojik etkenlere hassasiyet göstermesi çeşitli psikanalitik araştırmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Söz konusu çalışmada, iki vakanın deri-benlik yapılanmaları ve erken dönem ilişkileri Projektif Testler aracılığıyla incelenecektir. Didier Anzieu`nun geliştirdiği deri-benlik kuramı kullanılmıştır. Deri, yaşamın ilk yıllarında anne ve bebek arasında bir ara yüz oluşturmaktadır. Dolayısıyla, annenin bebeğe aktardığı ilk uyaranlar ve benliğin izleri bir öznenin beden yüzeyine yansıyabilmektedir. Bu varsayımdan yola çıkarak, deri hastalığında annesel işlevlerin kalitesi sorgulanacaktır. Bir vakada, öngörüşme esnasında dokunsal ihtiyaçların giderilmemiş olduğu dikkat çekmiştir. Vakalarda deri-benlik yapılanmasının hasarlı olduğu ve o dönemi tasarımlandırmada zorluklar yaşandığı görülmüştür. Anneyle olan erken dönem ilişkide perseküsyon düşlemlerine ve yoğun duygulanımlara yer verilmiştir. Arkaik endişeler ise vakalarda kopuk tasarımlara ve ilkel savunmaların kullanıma neden olmuştur. Terapötik çalışmalarda bu bilgilerin katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Egzama, Deri Hastalığı, Deri Benlik Kuramı, Erken Dönem, Annesel İşlevler, Projektif Testler