Sayı: 31 / RORSCHACH TESTİNDE ÇOCUKLUK TRAVMALARININ İZLERİ

  • RORSCHACH TESTİNDE ÇOCUKLUK TRAVMALARININ İZLERİ

    Elif Erol
    Özet :

    Kökeni ?bıçak yarası? anlamına gelen travma, insan eliyle ya da doğa yoluyla beklenmedik bir zamanda olan ve kişiyi bedensel ve veya ruhsal zora sokan durumlardır. Travmatik deneyim yaşayan insanlarda toplumdan uzaklaşma, karakter ya da yaşam değişimi gibi belirtiler gözlenebilir. Özellikle çocukluk çağı travmaları, çoğu zaman işlenemediği için veya yeterince ele alınamadığında yetişkinlik döneminde bazı sorunsallarla karşımıza çıkarlar. Bu vakada Rorschach testi sırasında çocukluk travmasını hatırlayan yetişkin bir kadın hastanın test sırasında verdiği cevaplar ve yaşam öyküsü travması üzerinden düşünülerek incelenmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Travma, Çocukluk Travması, Depresyon