Sayı: 31 / HAMİLELİĞİ TRAVMATİK BİR DENEYİM OLARAK YAŞANTILAYAN MAJÖR DEPRESİF HASTANIN RUHSALLIĞININ PROJEKTİF TESTLER ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

  • HAMİLELİĞİ TRAVMATİK BİR DENEYİM OLARAK YAŞANTILAYAN MAJÖR DEPRESİF HASTANIN RUHSALLIĞININ PROJEKTİF TESTLER ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

    Fatma Betül Demir
    Özet :

    René Roussillon?a göre özne için travmatik olan onun ruhsal sürecini bozacak olandır. Bu çalışmada 38 yaşındaki kadın hastanın hamilelik sürecinde geçirdiği depresyon projektif yöntemler ile incelenecektir. İlk gebeliğinin düşük olduğunu ve kendiliğinden düştüğünü ifade eden hasta ilki erkek olmak üzere iki çocuk sahibidir. Üçüncü çocuğuna hamile olan hasta ilk kızına hamileliğinde depresif bir süreç yaşamıştır. Şu andaki hamileliğinin ikinci ayında benzer depresif belirtiler göstermeye başlamıştır. Bunun üzerine psikiyatriste başvurmuş, gebeliği nedeniyle ilaç tedavisine başlamak istemediğinden kliniğe yatışı yapılıp Majör Depresyon tanısıyla tedavisine başlanmıştır. Servise yatışı yapıldıktan sonra kendisiyle bireysel görüşme yapılmıştır. Hastaya yapılacak çalışma hakkında bilgi verildikten sonra hastaya Rorschach Testi ve TAT uygulanmıştır. Freud annesel olanın çocuk için uyarım kalkanı işlevi gördüğünü söyler. Bu vakada gebelikler istenen gebelikler olmasına rağmen hamilelik dönemlerinde tekrarlayan depresif bir süreç yaşandığı görülmektedir. Hasta annesel olana ve annesel bakım işlevine dair olan çatışmayı travmatik bir deneyim olarak yaşantılamaktadır. Dolayısıyla hamilelik onun ruhsal sürecini bozan bir dönem olarak yaşanmakta ve hastanın ruhsal aygıtının savunmalarının yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu çalışmada vakanın annesel konuma dair yaşantısı uygulanan testlere verilen yanıtlar psikanalitik kuram açısından ele alınacaktır.

    Anahtar Kelimeler : Rorschach Testi, TAT, Annesel Bakım İşlevi, Annesel Konum, Majör Depresyon