Sayı: 30 / YAŞLANMIŞ BEDEN: YAŞLANMA SINAVINDA, KADER İÇGÜDÜSÜNÜN DİNAMİZMİ VE KIRILGANLIĞI

 • YAŞLANMIŞ BEDEN: YAŞLANMA SINAVINDA, KADER İÇGÜDÜSÜNÜN DİNAMİZMİ VE KIRILGANLIĞI

  Benoit Verdon
  Çeviren: Gizem Kural Hatipoğlu
  Özet :

  Yaşlanma ve yaşlılığa geçiş deneyimi vücudu önemli ölçüde harekete geçirir: bedensel ağrılar giderek yerleşir, sağlık ve hastalık arasındaki sınırlar flulaşır, yaşlı yetişkinin sağlığı yerinde değildir, yaşlanmış beden, bütün bir beden değildir. Dahası, arzularından yoksun organik bir beden ruhsal sahneyi harekete geçirir ve insana biyolojik savunmasızlığını, somut ve fani anatomik aslını hatırlatır. Ayrıca, ruhsal bedenin, gücün bedeninin ve baştan çıkarmanın rolünü minimalize etmeye çalışır. Destek arayan ve ele geçirilmeden korkan erotik beden benlikle ve nesneyle olan ilişkilerinin temsillerini destekler. Bu öncelik durumunu göstermek için, cinsiyet ve ruhsal işleyişin yapılanması olarak birbirine zıt olan iki Rorschach protokolünün (75 yaşında normal-nevrotik yapılanması olan histerik bir kadın ve 78 yaşında normal-nevrotik yapılanması olan takıntılı bir adam, ikisinin de geçmişlerinde herahangi bir bilişsel ve medikal geçmişi yok) derin analizini seçtik. İki özgün vakaya odaklanan bu niteliksel çalışma, kayıp ve uyarılmanın işlenişinin şekillerinin farklılaşan ve detaylı bir açıklamasını gösteriyor. Öyle görünüyor ki zamanın etkileriyle beden değişse de, hem erkeksi ve kadınsının içiçe geçtiği cinsiyetli potansiyeliyle hem de hep uyarılmış olduğunu bilerek cinsel potansiyeliyle bedene yapılan yatırım devam ediyor. Ele geçirilme korkusu olmadan feminen özdeşim konumuna rahatça yatırım yapma ve yetkilerden vazgeçmenin zorluğu her seferinde dürtülerin kaderinin canlılığına ve kırılganlığına tanıklık ediyor.

  Anahtar Kelimeler : Beden, Yaşlanma, Psikosomatik, Cinsellik, Rorschach, Dürtü