Sayı: 29 / TRANSSEKSÜALİZM VE TRANSGENDERİZM:BİYOLOJİK CİNSİYET VE CİNSEL KİMLİK FARKI ARASINDAKİ SOYUTLAMA VE FİGURABİLİTE

 • TRANSSEKSÜALİZM VE TRANSGENDERİZM:BİYOLOJİK CİNSİYET VE CİNSEL KİMLİK FARKI ARASINDAKİ SOYUTLAMA VE FİGURABİLİTE

  Jean-Baptiste Marchand / Çeviren / Translated by Kristin Şeğikoğlu
  Çeviren: Kristin Şeğikoğlu
  Özet :

  Transgenderizm özellikle transseksüalizmle ilişkisi, tanımlanması ve anlaşılması zor olarak, hâlâ kötü bilinen bir olgu olarak kalmaktadır. Bu iki fenomen kendini diğerinden farklılaştırır ve her birinin özneyle ilişki şeklini cinsiyetler arası farka dönüştürür. Bu konuyu açığa kavuşturmak için, bu makale bu olguların ortaya çıkışlarını, bağlantılarını ve farklılıklarını tarihsel bir bakış açısıyla sunacaktır. Ardından, cinsiyetler arası farklılıkla ilgili her iki durum transseksüel ve transgender olan iki klinik vaka olgusu aracılığıyla analiz edilecektir. Sonuç olarak, bu iki fenomen arasındaki ayrımın, algı ile bir dürtüsel kavrayış olarak anlaşılacak bir dönüşüme itmesinin cinsiyetler arası farklılığın iki soyutlamasını ifade ettiği sonucuna varılmıştır: transseksüellik cinsiyetler arası farklılığı temellendirmek için, transgenderizm cinsiyetten bağımsız olarak narsisistik bir cinsiyet arayışı içinde kendine yer bulur.

  Anahtar Kelimeler : Transseksüalism, Transgenderism, Cinsel Kimlik Rahatsızlığı, Cinsellik, Cinselleştirme