Sayı: 29 / ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİSİ VE PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİ

  • ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİSİ VE PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİ

    Gülnur Takış, Funda Akkapulu
    Özet :

    Epilepsi çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Epilepsi tanısı alan çocuklar eş zamanlı olarak anksiyete veya depresyon tanıları da alabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı epilepsi tanısı alan çocukların ruhsal işleyişlerini projektif çizim testleri ile incelemek ve çizimlerini epilepsi tanısı almayan yaşıtlarıyla karşılaştırmaktır. Araştırmada "Bir İnsan Çiz" ve "Bir Ağaç Çiz" testleri kullanılmıştır. İki grup çizim kalitesi, saç çizimi ve burun çizimi açısından farklılıklar göstermiştir. Sonuçlar psikanalitik literatür ışığında tartışılmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Çocukluk Çağı Epilepsisi, Projektif Çizim Testleri