Sayı: 28 / ZEBERCET: DÜRTÜ KURAMINDAN PERVERSİYONA BAKIŞ

  • ZEBERCET: DÜRTÜ KURAMINDAN PERVERSİYONA BAKIŞ

    Seval Birdal
    Özet :

    Perversiyonun klasik tanımı normal ve doğru gibi bazı etik kavramlara göndermede bulunur ve normalden sapmaya işaret eder. Bu tür bir tanım, davranışa odaklanarak psişik alanı göz ardı etme eğilimindedir. Bu yazının amacı perversiyona psikanalitik bir bakış açısıyla yaklaşmaktır. Makalede, Lacanyen bir psikanalist olan Sergio Benvenuto'nun, pervert eylemde ötekinin yeri'ne işaret eden perversiyon tanımı dayanak olarak alınacaktır. Benvenuto, pervert eylemi ele alırken yapılan işte ötekinin var olup olmadığı ya da yapılan eylemde ötekinin nasıl yer aldığı sorularına odaklanmak gerektiğini öne sürer. Odak öznenin ne yaptığı, kiminle ya da ?e ile yaptığı değildir. Bu yazı, Türk edebiyatının en ilgi çekici karakterlerinden biri olan, Anayurt Oteli'nin kasvetli katibi Zebercet'I inceleyerek, onun iç dünyasını dürtü kuramı yoluyla anlamayı amaçlamaktadır. Zebercet, kendisi için önceden belirlenmiş bir dünyada, herhangi bir şey için herhangi bir arzu işareti göstermeden yaşayan, ağırbaşlı, sabırlı, genç bir adamdır. Bir gün güzel bir kadın ortaya çıkar ve ondaki dürter ve böylece Zebercet'in önceden belirlenmiş dünyasında işler değişmeye başlar. Yaşam enerjisini dürter ve böylece Zebercet?in önceden belirlenmiş dünyasında işler değişmeye başlar. Bu durum bize, Lacan'ın merkez kaydıran arzu kavramını hatırlatır. Gecikmeli trenle gelen bu kadın için duyduğu arzu, Zebercet'in iç dünyasında karmaşaya neden olmuştur. Bu andan itibaren okuyucu, yaşam dürtüsü (libido) ile ölüm dürtüsü (Thenatos) arasında çetin bir mücadeleye tanık olur. Hikaye boyunca, yaşam dürtüsü, ölüm dürtüsü karşısında güç kaybederken, Zebercet'in muğlak pervert karakterinin daha da belirginleştiğini gözlemleriz. Bu yazı, Zebercet'in hikayesinden yola çıkarak, kimi durumlarda perversiyonun ölüm dürtüsüne karşı bir savunma olarak da kullanılabileceğine işaret etmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Perversiyon, Dürtü Kuramı, Yaşam Dürtüsü, Dürtüsü, Zebercet