Sayı: 28 / KARŞI CİNS GİBİ GİYİNME ÜZERİNE BİR VAKA ÇALIŞMASI: ERGENLİKTE SAPKIN GELİŞİMLER SORUNSALI

 • KARŞI CİNS GİBİ GİYİNME ÜZERİNE BİR VAKA ÇALIŞMASI: ERGENLİKTE SAPKIN GELİŞİMLER SORUNSALI

  François-David Camps
  Çeviren: Michael Barday
  Özet :

  Bu makale yaşamın özel bir dönemi olan ergenlik döneminde geçici sapkınlıkların, bir başka deyişle, sapkın gelişimlerin işlevini aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma özellikle kadın gibi giyinen erkeklerin davranışına odaklanacaktır. Psikanalitik teorinin sapkınlıkların kökenini anlamak adına olan katkılarının çalışılmasından sonra ,kadın gibi giyinen erkeklerin psikopatolojik özellikleri incelenecektir. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için 14 yaşında genç bir klinik vaka sunulacaktır. Rorschach Testi ve TAT bu genç ergenin ruhsal işleyişini kavramaya yardımcı olacak ve karşı cins gibi giyinme davranışını anlamamızı sağlayacaktır. Testlerin sonucu, bu vakadaki özellikle baba figürüne yönelik yoğun saldırganlık ve ölüm arzusuyla nitelenen ilişkileri açığa çıkarmaktadır. Savunmalar çoğunlukla nevrotik olmakla beraber işlevsel değildir. Ancak, yetişkin sapkınların suçlama ya o inkâr gibi klasik mekanizmaları tespit edilmemektedir. Bu özellikler genellikle sınır ve narsisistik kişiliklerle bağlantılı olmalarına rağmen, ergen psikopatoloji uzmanlarının sapkın gelişimler ya da çeşitli ruhsal işleyişlerin geçici sapkın bileşenleri olarak adlandırdıklarını oluştururlar. Ergenlikteki bu geçici sapkınlık özellikle korkutucu ve kendiliğe zarar verici şiddeti bertaraf etme amacı taşımaktadır. Bu dinamik, yetişkin sapkınlıklarından ayrışan, ergenliğe doğru gelişimsel bir geçiş, geçici savunmacı bir an olabilir. Bu sebeple, daha sapkın bir kişiye yönelik bir gelişimi varsaymamaktadır.

  Anahtar Kelimeler : Travestizm, Karşı Cins Gibi Giyinme, Sapkınlık, Ergenlik, Rorschach, TAT