Sayı: 27 / PROJEKTİF TESTLERDE PARANOYAK MEKANİZMALAR: TEMEL YAZARLARA YENİDEN BAKIŞ

 • PROJEKTİF TESTLERDE PARANOYAK MEKANİZMALAR: TEMEL YAZARLARA YENİDEN BAKIŞ

  Catherine Azoulay
  Çeviren: Yiğit Aras
  Özet :

  Makale, paranoya kavramını tarihsel, psikiyatrik ve psikanalitik bir bakış ile aydınlattıktan sonra, Rorschach ve TAT projektif testlerinde paranoyak göstergeleri açıklığa kavuşturmada katkı sağlamış temel yazarlar üzerine keskin bir nokta sunuyor. Makalenin problematiği daha çok Rorschach testi ile ilgili olsa da, mekanizmaların tasviri her iki teste de aynı derecede hitap ediyor. Sonrasında verilen örnekler ise paranoyak kaygının birbirinden farklı halleri ve birbiriyle çatışma içinde olan savunma mekanizmalarını gösteriyor.

  Anahtar Kelimeler : Rorschach, TAT, Paranoya, Psikanalitik yaklaşım