Sayı: 27 / ŞİZOFRENLERDE PERSEKÜSYON ÜZERİNE

 • ŞİZOFRENLERDE PERSEKÜSYON ÜZERİNE

  François-David Camps
  Çeviren: Zeren Okçuoğlu Kadıoğlu
  Özet :

  Bu makale; perseküsyon deliliğini oluşturan yansıtmanın niteliği kadar perseküsyonun deli edici yaşantısının çeşitli biçimlerinin ve alanlarının üzerinde durarak paranoyada ve şizofrenide perseküsyon olgularını ayırt etmeyi hedeflemiştir. Psikanalizdeki perseküsyon kavramının tarihsel bir ele alınışından sonra, makale; perseküsyon duygularının çeşitliliğine ve şizofreni grubunun merkezinde bile bu duygulara karşı olan savunmalara ışık tutar. Yazar, şizofrenlerde perseküsyonun deli edici yaşantısının nesneye karşı bir bağ biçiminde olduğunu, hatta perseküte eden nesnenin oluşumunun ben/ben olmayan'ìn daha iyi bir farklılaşmasını sağlayacağını ortaya koymaktadır. Bu çalışma, şizofreni tanısı almış yirmi kişinin Rorschach ve TAT protokollerinin çalışmasına dayanmaktadır.

  Anahtar Kelimeler : Şizofreni, Paranoya, Perseküsyon, Rorschach, TAT