Sayı: 27 / YİNELEME BOZUKLUĞU MU PARANOYA MI? PROJEKTİF TESTLERİN KATKISI

  • YİNELEME BOZUKLUĞU MU PARANOYA MI? PROJEKTİF TESTLERİN KATKISI

    Farika Artır
    Özet :

    Ruhsal hastalıkların etkili bir şekilde tedavisi için doğru teşhis psikiyatrideki medical yaklaşımda olduğu kadar psikoterapide de önemlidir. Bunun için gerekli olan parametreler bazen rahatsızlığın gelişim sürecinde, bastırma ve inkâr savunma mekanizmalarının da etkisiyle örtük kalabilmektedir. Paranoid bozukluklar bunlardan biridir. Bunda kişiliğin hezeyanla ilgili kısmı haricinde büyük ölçüde yıkıma uğramaması, gerçeklik algısının fazla bozulmaması ve bireyin sosyal hayattan uzaklaşıp yalnızlaşması dışında işlevlerini büyük ölçüde yerine getirmesi etkili olmaktadır. Bireyin hasta olduğunu kabul etmemesi sebebiyle tıbbi yardım almayı reddetmesi hastalığın altında yatan ruhsal süreçlerin de daha az araştırılmasında etkili olmaktadır. Psikanalitik yaklaşıma göre yansıtma savunma mekanizmasının yoğun olarak kullanıldığı paranoid bozukluklarda projektif teknikler hem hastalığı hem de sanrıların altında yatan ruhsal süreçleri daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır. Bu da hasta ve ailesinin uygun şekilde yönlendirilmesini ve daha etkili tibbi yardım almasını mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada major depresyon ve yineleme bozukluğu ile tedavi gören daha sonra öldürüleceği sanrıları ile ilaç kullanmayı reddeden bir hastanın ailesini yönlendirmekte ve kendisini hastaneye gitmeye ikna etmekte projektif testlerin katkısı anlatılmaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Paranoid Bozukluk, Kişilik, Rorschach, TAT, Major Depresyon, Hezeyanlar, Savunma Mekanizmaları, İnkâr, Yarılma