Sayı: 25 / KLİNİK PSİKOPATOLOJİDE PROJEKTİF TEKNİKLER: GELİŞMELER, DOĞRULAMALAR, KARŞITLIKLAR

 • KLİNİK PSİKOPATOLOJİDE PROJEKTİF TEKNİKLER: GELİŞMELER, DOĞRULAMALAR, KARŞITLIKLAR

  Catherine Chabert
  Çevirenler: Neval Sipahi, Levent Mete
  Özet :

  Klinik psikopatolojide ayrıştırıcı tanı kavramı günümüzde özgün bir çalışma konusu oluşturur: Ancak psikiyatrik sınıflandırmaların temel olarak gruplaması ön görülemez, hatta ikincil olan semptomatik davranışlara bağlı kalır, bu anlamda psikanalitik psikopatolojide araştırma önemli bir yer tutar ve araştırma tekniklerinin gelişimi sayesinde daha incelikli ve geçerli olasılıkları gösterir. Bir kimlik testi ve sınırlar testi olarak kabul edilen Rorschach bireyselleşme süreçlerinin sağlamlığının ve iç ve dış arası yeterli sınır oluşumunun sınanmasına izin verir: Bir yandan, kendilik temsilinin dağılmasına duyarlı; diğer yandan yapılandırma işaretlerini arama, yapılandırıcı referans noktalarını araştırma ve kapsayıcı taslaklara güvenme konusunda da aynı şekilde duyarlı olduğu açığa çıkar. TAT, düşlemsel bir senaryo etrafında bir hikaye oluşturma konusunda düşünce çalışmasını harekete geçiren ilişkilere daha fazla başvurmayı sağlar: Böylece özellikle ödipal çatışma içinde dürtüsel çatışmaların düzenlenmesi konusunda bağ kurma eyleminin kullanımını içerir; ancak biz bu malzemenin depresif ve narsistik sorunsalları yeniden canlandırma üzerindeki etkilerini de biliyoruz. Bu temel sorunsalların eklemlenmesi Rorschach ve TAT'nin ortak çalışması sayesinde, ruhsal işleyişin farklı organizasyon biçimlerini anlamamıza izin veren özgün görünümleri içerisinde analiz edilir. Yazar bu konuyu açıklamak adına, narsistik kişilik ve obsesyonel nevroz arasındaki ayrıştırıcı tanı problemini ortaya koyarak belirli bir psikopatolojik durum sunar.

  Anahtar Kelimeler : Ayrıştırıcı tanı, dürtüsel çatışma, sınırlar, narsisizm, obsesyonel nevroz