Sayı: 25 / HİSTERİK HASTALARDA KADINSILIĞIN REDDİ: METAPSİKOLOJİK KAVRAMIN EVRİMİ

 • HİSTERİK HASTALARDA KADINSILIĞIN REDDİ: METAPSİKOLOJİK KAVRAMIN EVRİMİ

  Marielle Vuillod
  Çeviren: Seval Birdal
  Özet :

  Histerik belirtileri olan hastaların içruhsal (instrapsychic) işleyişlerinin incelenmesi içruhsal biseksüellik içinde kadınsılığın kırılgan bir cinsel özdeşim pozisyonuna karşılık gelen kritik bir problematik olduğunu göstermiştir. Kadın ve erkek hastalar için, nevrotik yapılanmalarda hakim olan, kadınsılığa karşı savaşken, sınır yapılanmalarda kadınsılığın reddi ve narsisistik yapılanmalarda kadınsılığın inkarı ön plandadır.

  Anahtar Kelimeler : Histerik nevroz, semptomlar, cinsel fark, içruhsal biseksüalite, kadınsı