Sayı: 25 / HAPİS CEZASI VEYA YAKIN GÖZETİM İÇERMEYEN HÜKÜMLERE UYMAYAN ÇOCUKLAR KİM? RORSCHACH TESTİ İLE YAPILAN BİR BREZİLYA ÇALIŞMASI

 • HAPİS CEZASI VEYA YAKIN GÖZETİM İÇERMEYEN HÜKÜMLERE UYMAYAN ÇOCUKLAR KİM? RORSCHACH TESTİ İLE YAPILAN BİR BREZİLYA ÇALIŞMASI

  Rebeca Eugenia Fernandes de Castro, Maria Abigail de Souza
  Çeviren: Meltem Kurutaş
  Özet :

  Uluslararası gençler için adalet hareketi; genç suçlulara hapis cezası verilmesini engellemeyi prensip olarak benimsemektedir. Bu bağlamda Brezilya'da genç suçlulara uygulanan hükümlerin büyük bir kısmını non-custodial hükümler oluşturmaktadır. Bu alternatif hükümler toplumsal hizmet ya da denetimli serbestliktir. Genç suçluların büyük bir çoğunluğu bu hükümlere katılımla alakalı zorluklar yaşamaktadır ve mahkeme karanna uymayan çocuklar vardır. Bu çalışma non-custodial hükümlü ve hükme katılım zorlukları yaşayan 30 genç suçluyla yapılan araştırmanın bir parçasıdır. Genç suçlular katılım gayretlerine göre 3 gruba ayrılmıştır: düzenli katılım gösterenler, düzensiz katılım gösterenler ve katılım göstermeyenler. Suç ve non-custodial hiükmün ayrıntıları hakkında veri yasal süreçlerdeki tutanaklardan toplanmıştır. Klinik veri ise görüşmelerden ve Rorschach Testinden sağlanmıştır. Rorschach testinin skorlaması ve yorumu Fransız Metodolojisine (Paris Okulu) göre yapılmıştır. Analizler suçluluğa uyarlanmış Winnicott psikanalitik teorisine dayanmaktadır. Çalışma toplumsal hizmet ve denetimli serbestliğe katılan ergenlerle, katılmayan ergenleri psikolojik işlevsellik açısından karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Yaşları 14-17 aralığında olan bu erkek çocuklarının büyük çoğunluğu ebeveynleri tarafından yetiştirilmeyen ve okula devam etmeyen çocuklardır. Rorschach bulguları katılım zorluklarının sınırlı psişik kaynaklara dair temel algıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu ergenlerin gerçeklikten olabildiğince kaçınarak izole bir işlevsellik sergilediği görülmektedir.

  Anahtar Kelimeler : Antisosyal eğilim, suçluluk, Rorschach Testi, antisosyal davranış