Sayı: 25 / ERGENLİK: 21. YÜZYILDA ERGENLER NASILDIR?

 • ERGENLİK: 21. YÜZYILDA ERGENLER NASILDIR?

  Matilde Raez
  Çeviren: İrem Temel
  Özet :

  2006'da Meksika'da ve 2013'te Buenos Aires 'de kavramsal modelimizi kullanarak ergenlik hakkında Gelişimsel Psikoloji perspektifinden (Yaşamsal Döngü/Vital Cycle) yaklaşan çalışmalar sunduk. Bu yaklaşım, her evrede beklenen gelişimsel parametreler içerisinde kişiliğe ait çeşitli fenomenlerin sistematik bir incelemesini ve bunları kuramsal referanslar olarak ve psikometrik çalışmalar için uygulayan psikolojik gereçlerin kullanımını mümkün kılar. Bu çalışmada, tarihin iki farklı noktasında gerçekleştirilmiş ergenlere iliskin iki psikolojik değerlendirmenin (biri 1990-95?te, diğeri 2009-2014'te) karşılaştırmasını sunuyoruz. Bu çalışma yöntemsel olarak 16 ve 17 yaşlarındaki 60, orta yüksek sosyo-ekonomik seviyeye mensup olan ve çeşitli mesleki yönelimlerden gelen, bekar ve öğrenci olan, klinik olmayan (non-patient) kadın ve erkek katılımcıların katıldığı betimsel ve karşılaştırmalı bir çalışmadır. Bu çalışmada Rorschach mürekkep testini, Bir İnsan Çiz testini ve Wechsler Erişkin Zeka Ölçeğini (WAIS-III) kullanacağız. Amacımız, iki ergen grubundaki kişilik özelliklerini, bu işaretleri (signs) değerlendiren ve çeşitli araştırmalarda üzerinde değişiklikler yaptığımız çalışma modelini kullanarak değerlendirmektir (Ráez, 1998, 2001, 2009). Bağlamın kendisinin de bir değişim kaynağı olması sebebiyle tarihin iki farklı noktasında gelişim göstermiş iki insan grubu arasındaki farkları araştırmak istiyoruz. Gelişimsel psikoloji için esas olan ""geçiş"" kavramı, kritik olayların mevcut olduğunu gösteriyor. 15 yıldan fazla bir zaman farkıyla 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başı arasındaki farklılıkların çeşitliliği de bu kavrama tekabül ediyor. Geçiş değişkeni dolayısıyla farklar bulacak mıyız yoksa sonuçlar genel ergenlik dönemi özelliklerine benzer mi olacak?

  Anahtar Kelimeler : Gelişim Psikolojisi, Kişilik, Ergenlik, Rorschach, Bir İnsan Çiz