Sayı: 25 / TERSİNDEN BİR AİLE ROMANSI: EVLAT EDİNMEK İSTEYEN CİFİLERLE RORSCHACH ÇALIŞMASI

  • TERSİNDEN BİR AİLE ROMANSI: EVLAT EDİNMEK İSTEYEN CİFİLERLE RORSCHACH ÇALIŞMASI

    Seval Birdal, Güneş Tuğaltay
    Özet :

    Üreme tüm canlılar için yaşamın en önemli amaçlarından biri olduğundan, kısırlık utanç ve suçluluk duygularını beraberinde getiren bir eksiklik gibi hissedilebilir. Alandaki teknolojik gelişmelerin yardımıyla da birlikte, çiftlerin çoğu böyle bir durumda uzun süren bir tedavi sürecine girmeyi tercih etmektedir. Tedavinin basarısız olması durumunda çiftler için iki yol kalır: çocuk sahibi olmamayı kabul etmek ya da evlat edinmek. Evlat edinmeyi tercih eden çifiler, duygusal dayanma gücü gerektiren farklı sorun ve sorumluluklarla baş başa kalmaktadırlar. Evlat edinme, kişinin kendi bedeninin üreme kapasitesi üzerinde kontrol sahibi olmamasının neden olduğu narsistik yaralanmanın bir telafisi olarak görülebilir. Bu çalışmanın amacı, evlat edinmek isteyen çiftlerin savunma düzenekleri, benlik tasarımlarının organizasyonu, nesne tasarımları ve duygu düzenleme kapasitelerini incelemektir. Bu amaçla, evlat edinmek için başvuru yapmış 20 çifte Rorschach testi uygulanmış ve bulgular projektif testlerin Fransız Okulu içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Evlat edinme, kısırlık, ebeveyn, Rorschach Testi, aile romansı