Sayı: 25 / PROJEKTİF TESTLER ILE BAĞIMLILIĞIN ANALİZİ

  • PROJEKTİF TESTLER ILE BAĞIMLILIĞIN ANALİZİ

    Gözde Hatipoğlu
    Özet :

    Psikanalitik açıdan bakıldığında, bağımlılık, kişinin bir nesne ile ilişkisi olarak tanımlanabilir. Ancak bu nesne, hem ihtiyaç duyulan ve aşk olan hem de aynı zamanda yasak olandır. Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri vardır; Bu durum bağımlılık yapan maddeyi, ya da madde içermeyen, bağımlılık yaratan patolojik yapıyı içermektedir. Bu çalışma, bağımlılığın iki farklı durumuna odaklanır; bunlardan biri bonsai kullanımı ve bir diğeri ise kumar oynamadır. Amaç psikopatolojinin gelişimine bakmak, iç dünyanın gelişimi, kendini sakinleştirebilme becerisi, ilk dönem nesne ilişkisindeki eksiklikler, düşlem kapasitesi gibi psikosomatik semptomları incelemek ve bunlar ile bağımlılık sorunsalı arasındaki ilişkiyi projektif testler kullanarak değerlendirmektir.

    Anahtar Kelimeler : Bağımlılık, Bonsai, Kumar, Psilopatoloji, Projektif Testler, Madde Bağımlılığı