Sayı: 24 / BİR İMKÂNSIZ HAL OLARAK NARSİSİZM

  • BİR İMKÂNSIZ HAL OLARAK NARSİSİZM

    Pınar Padar
    Özet :

    Freud?un psikanalize sunduğu önemli kavramlardan biri olan narsisizm, 1960?larda psikanaliz dünyasında yeniden ele alınır ve ağırlıklı olarak yıkıcılıkla ilişkisi üzerinden kavramsallaştırılır. Bu yazı narsisizmin bu ikinci kez kuramla ilişkilendirilmesini ve analitik süreçte analizan ile analist arasında gelişen ilişkinin niteliklerini ele almaktadır. Narsisistik psikopatolojinin kendine has aktarımı, analistte de nevrozlardan farklı bir iz sürülmesine yol açacak bir karşı aktarımı doğurur. Analitik çiftin kendilerini birden içinde buldukları mükemmel bir fırtınaya atlatabilme becerileri, analizanı tekrarlarından kurtaracak ve onu daha özgür bir ruhsal ekonomi kazandıracaktır.

    Anahtar Kelimeler : Narsisizm, Yıkıcılık, Aktarım, Karşı Aktarım