Sayı: 24 / RORSCHACH PROTOKOLLERİNDE NARSİSİZMİN FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

  • RORSCHACH PROTOKOLLERİNDE NARSİSİZMİN FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

    Alperen Ak, Neval Sipahi
    Özet :

    Bu makalede Sigmund Freud?un narsisizm kuramı ele alındıktan sonra Melanie Klein, Hanna Segal, Herbert Rosenfeld, Heinz Kohut ve Otto Kernberg gibi Freud sonrası psikanalistler tarafından narsisizmin nasıl ele alınıp geliştirildiği ve ne noktalarda birbirlerinden farklılaştıkları incelenmiştir. Çeşitli klinik vakaların Rorschach protokollerinin, vakaların söylemleri merkezi tutularak, kullandıkları narsistik savunmalar, narsistik söylem ve olumlu-olumsuz narsistik yatırım örnekleri çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. İlk olarak bir ergen protokolü psikanalitik ergenlik kuramı temel alınarak incelenmiş ve bu ergenin başvurduğu narsistik savunmalar psikanalitik kuram bağlamında tartışılmıştır. Sonrasında sınır bir yapıya ve melankolik bir yapıya sahip olan iki ayrı yetişkin klinik vaka protokolüne ait değersiz benlik tasarımları, olumsuz narsistik yatırımlar ve özdeşim zorlukları gibi narsisizm ile bağlantılı özellikler analiz edilmeye çalışılmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Narsisizm, Patolojik Narsisizm, Narsistik Savunmalar, Rorschach Testi.