Sayı: 23 / FARKLI YAKINMALARDAN ORTAK KİŞİLİK YAPILANMALARINA: RORSCHACH TESTİ DEĞERLENDİRMELERİNDE BİPOLAR BOZUKLUĞA DAİR BULGULARDAN ÖRNEKLER

  • FARKLI YAKINMALARDAN ORTAK KİŞİLİK YAPILANMALARINA: RORSCHACH TESTİ DEĞERLENDİRMELERİNDE BİPOLAR BOZUKLUĞA DAİR BULGULARDAN ÖRNEKLER

    İrem Erdem Atak
    Özet :

    Farklı yakınmalarla psikiyatrik/psikoterapötik destek arayışında olan hastaların Rorschach testi değerlendirmeleri sonucunda, bu hastaların bipolar bozukluğa gönderme yapan ortak özellikler sergiledikleri görülmüştür. Bu özellikler, gerçeklikle ilişki, düşünce bozukluğu, dürtüsellik, kimlik tasarımı, nesne ilişkileri, duygulanım ne samunma mekanizmaları olarak sıralanabilir. YanIt sayıları oldukça fazla olarak değerlendirilen bu hastalar, psikotik işleyişe dair düşünce bozukluklarını hafif düzeyde sergilerken, asıl problematiğin depresif duygulanımla başetmek olduğu fark edilmiştir. Ölüme ve kayba dair yoğun endişe, kimlik sabitliğinin sağlanmasını da olumsuz yönde etkilemiş, hayatta kalmak için güçlü bir nesne gereksiniminin ön planda olduğu ortaya çıkmıştır. Dürtünün yoğunluğu ve buna bağlı olarak süregen nesne arayışı nesne ilişkilerinde de bozulmaya yol açarken kullanılan savunmaların daha ilkel savunmalar olması ve işlevselliğin aralarda bozulması da önemli bulgulardır. Dış dünyaya yapılan taşkın yatırım aldatıcı olabilmekte; bu hastalarla projektif çalışmalar yapmak tedavi planının oluşturulmasında da önem taşımaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Bipolar bozukluk, düşünce bozukluğu, duygulanım, nesne ilişkileri, savunma mekanizmaları, Rorschach Testi.