Sayı: 23 / BİPOLAR BOZUKLUKTA ERKEN DÖNEM NESNE İLİŞKİLERİNİN VE NESNE KAYBININ PROJEKTİF TESTLERLE İNCELENMESİ

  • BİPOLAR BOZUKLUKTA ERKEN DÖNEM NESNE İLİŞKİLERİNİN VE NESNE KAYBININ PROJEKTİF TESTLERLE İNCELENMESİ

    Elif Bektaş, Tevfika İkiz
    Özet :

    Bipolar Bozukluk, mani ve depresyon dönemleriyle giden ataklar arasında iyilik dönemlerinin olduğu kronik seyirli psikiyatrik bir bozukluktur (Angst, 1986). Bipolar Bozukluk, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ?Psikiyatride Hastalikların Tanımlanması ve Sınıflandırılması El Kitabı?nda (DSM-IV-TR) göre duygudurum bozuklukları başlığında incelenmektedir (Köroğlu, 2009). Psikanalitik literatürde bipolar bozukluk (manik depresif bozukluk), psikozun özel bir şekli olarak ele alınmaktadır. Bu konu ile ilgili ilk açıklamalar Karl Abraham?dan gelmiş; depresyonda libidonun sürekli ve pozitif kullanımında bir başarısızlık olduğunu söylemiştir. Manide ise depresyondaki ruhsal ketlenmelerin ortadan kalktığını söylemiştir (Abraham, 1911). Daha sonra Freud, ?Yas ve Melankoli" isimli eserinde ne melankoli arasındaki benzerliğe işaret ederek melankolinin sevgi nesnesinin gerçek ya da soyut anlamda kaybının sonrasında ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu kişilerde nesne seçiminin narsisistik düzlemde gerçekleştiğini ve melankolinin maniye dönme eğilimi olduğunu söylemiştir (Freud, 1917). Bu çalışmada ise bipolar bozukluğu olan 45 yaşındaki kadın hastanın ruhsal yapılanması Rorschach Testi ve T.A.T aracılığıyla incelenecektir. Elde edilen bilgiler psikanalitik kuram kapsamında incelenecektir.

    Anahtar Kelimeler : Bipolar bozukluk, Projektif test, Nesne ilişkileri, Nesne kaybı