Sayı: 23 / BİPOLAR HASTALIKTAN MANİK-DEPRESİF ORGÜTLENMEYE: PROJEKTİF YÖNTEMLERİN KATKILARI

 • BİPOLAR HASTALIKTAN MANİK-DEPRESİF ORGÜTLENMEYE: PROJEKTİF YÖNTEMLERİN KATKILARI

  Odile Husain, Nicole Reeves, Fabrice Choquet, Marie Chabot, Oliver Revaz
  Çeviren: Levent Mete
  Özet :

  Bu çalışmanın amacı, manik-depresif bir kişilik örgütlenmesinin varlığını ve onun projektif testlerdeki özgün ruhsal işleyişini ortaya koymaktır. Kişiler, DSM?nin bipolar tanısına göre seçildiklerinde, altta yatan ortak bir ruhsal işleyisi açığa çıkarmanın zor olduğu görülmektedir. Buna karşın, örneklem projektif testlerden elde edilen gözlemlerden hareketle seçildiğinde, daha homojen bir işleyis açığa çıkmaktadır. Söylemin duygulanımla ilgili tüm özelliklerinin analizi, bu kişilerde yoğun bir duygulanım arayışını ve ifadesini, ayrıca özel bir sembiyoz biçimini ortaya çıkarmaktadır; Bleuler'in tarif ettiği ?sintoni" kavramına benzeyen bir ?total birlik" düşlemi içinde, durmaksızın şeylerin ve varlıkların sürekliliğini ararlar. Yazarlar için bu özellikler, manik-depresif örgütlenmenin özünü oluşturmaktadır.

  Anahtar Kelimeler : Rorschach, TAT, Manik-depresif örgütlenme, Bipolar Duygulanım Bozukluğu, Duygulanım, söylem analizi