Sayı: 22 / ÇOCUKLUKTA İSTİSMARA UĞRAMIŞ YETİŞKİNLERİN SOMATİK DAĞILMA DURUMUNDAKİ YILMAZLIKLARINA PROJEKTİF YAKLAŞIM

 • ÇOCUKLUKTA İSTİSMARA UĞRAMIŞ YETİŞKİNLERİN SOMATİK DAĞILMA DURUMUNDAKİ YILMAZLIKLARINA PROJEKTİF YAKLAŞIM

  Marjorie Roques, François Pommier, Anne-Valerie Mazoyer
  Çeviri: Zeren Okçuoğlu Kadıoğlu
  Özet :

  Bu niteliksel araştırmada, geçmiş çocukluk travmalarının yetişkin yaşta meydana gelen ciddi bir hastalığa olan etkilerini çalışmayı istedik. Yılmazlık kavramının islemselleştirilmesinden hareketle, dramatik (aile içi şiddet, cinsel istismar) yaşam olayları geçirmiş ve çeşitli somatik sorunlardan yakınan iki hastanın klinik ve projektif (Rorschach ve TAT) analizini yürüttük. Araştırmamız klinik ilgisini; bir cocuk istismarı yaşantısını takiben, somatik düzensizleşme dolayısıyla, ruhsal işleme ve zihinselleştirme yoluyla olası düzenlemelerin değerlendirilmesinden almaktadır.

  Anahtar Kelimeler : Projektif klinik, somatik Düzensizleşme, çocuk istismarı, travma, yılmazlık, zihinselleştirme, ruhsal işleme.