Sayı: 20 / DİSSOSİYASYONUN EŞLİK ETTİĞİ BİR PSİKOZ OLGUSU

  • DİSSOSİYASYONUN EŞLİK ETTİĞİ BİR PSİKOZ OLGUSU

    Ahmet Güler, Zeynep Güney
    Özet :

    İntihar düşünceleri K'yı, üçüncü kez psikiyatri kliniğine yatırmıştı. Yaşadığı travmatik ayrılık/yalnızlık sonrası "ilaç gibi geldi"ğini ifade ettiği ilk kişiliği ile lise yıllarında tanışmıştı. Daha sonra "farklı suretlerde kişilikler" ile hayatına devam edecekti. Hastalığının alevli döneminde zarar görme kaygısı, saldırganlık ile intihar düşüncelerine, yakınındakileri tanıyamama ve "hiçbir şeyi hatırlamama" gibi dissosiyatif durumlar eşlik edecekti. Hastaneye son yatışında, kendisine Bay K diye hitap edilmesine karşılık "isminin İrfan olduğunu, bir probleminin olmadığını, K'non bazı sorunları olduğu için burada toplandıklarını" söyleyecekti. İkinci ve üçüncü klinik yatışları sırasında K'ya 14 ay arayla uygulanan Rorschach testinde, paranoya ve perseküsyona ait yanıtlar görülmüi; iki uygulama arasında farklılıklar da dikkat çekmiştir. Fransız Okulu Rorschach kodlama sistemine uygun olararak analitik test yorumu yapılmıştır. Dissosiyatif Bozukluk ve Paranoid Şizorfeni tanılarını alan K'nın perseküsyon, projeksiyon ve dissosiyasyonunun psikotik yapıdaki işleyişi ve projektif testlere yansıtılışının değerlendirilmesi bu çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Dissosiyasyon, Psikoz, İntihar, Rorschach, Paranoya, Şizofreni