Sayı: 20 / İLKÖĞRETİMDE PROJEKTİF TESTLER: "UNUTULMUŞ DİL"İN YANSIMASI

  • İLKÖĞRETİMDE PROJEKTİF TESTLER: "UNUTULMUŞ DİL"İN YANSIMASI

    Sevil Öney Uzunoğlu
    Özet :

    Bir çocuğa projektif bir test uyguladığınızda çocuk, tıpkı rüya deneyiminde olduğu gibi, sembolik dilde, yani içsel deneyimlerinin, duygu ve düşüncelerinin dilinde konuşur, hikayeler anlatır. Eğer çocuk nevrotik ise bunu düşlem gerçeklik arasında bir denge sağlayarak yapar. Bu nedenle çocuğun gerçekliğe karşı tutumunu da görebileceğimiz bir deneyimdir bu. Bu yönüyle projektif testler tıpkı oyun deneyimi gibi çocuk için bir geçiş alanı olabilir. İlkokul döneminde okulda projektif testlerin kullanımı üzerine konuşacağım için latans döneminden bahsetmek önemli diye düşünüyorum. Anna Freud'a göre latans dönemde, daha çnce agresifçe ve yıkıcı bir biçimde kullanılan malzemer, toplumsal yaşama uyum için, inşa etme, planlama, paylaşma ve öğrenme gibi daha yapıcı bir biçimde kullanılırlar. Oynayabilme kapasitesi değişim geçirerek çalışabilme yeteneğine, ani doyumu amaçlayan haz ilkesi, hazzı ertelemeyi sağlayan gerçeklik ilkesine, yanı bekleyebilme ve bir planı gerçekleştirebilmeye, kademeli bir geçiş olarak ifade edilebilir.

    Anahtar Kelimeler : Projektif Tesler, latans dönem, projektif metotların okulda kullanımı