Sayı: 20 / OBSESYONEL BELİRTİLERİN PAYLAŞILDIĞI BİR ANNE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE NEVROZDAN SINIR İŞLEYİŞE DOĞRU

  • OBSESYONEL BELİRTİLERİN PAYLAŞILDIĞI BİR ANNE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE NEVROZDAN SINIR İŞLEYİŞE DOĞRU

    Neil Gülenay, İrem Erdem Atak
    Özet :

    Bu çalışmada aktarılacak olan olgular; 36 yaşında evli ve kontrol etme türünde takıntılarından yakınan bir anne ve 12 yaşında temizlik obsesyonları olan bir erkek çocuğudur. Anne ve çocuk yaşadıkları obsesyonlarla ilgili olarak destek almak için birlikte başvurmuşlardır. Gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için anneye; Rorschach ve TAT Testleri, çocuğa ise; Rorschach ve Peri Masalları Testleri uygulanmıştır. Anne obsesif kompulsif bozukluk tanısı almış olmasına ve çocuğun da yoğun obsesif belirtiler göstermesine rağmen yapılan testler sonucunda protokollerde sınır kişilik yapılanmasına dair bulguların olduğu, obsesyonel belirtilere işaret eden yanıtların daha çok savunma düzeyinde kaldığı görülmüştür. Aynı zamanda yine anne ve çocukta benzer olarak görülen ortak noktalar, depresif belirtiler, benzer savunma düzeneklerinin kullanılması ve saldırgan dürtünün varlığıdır. Bu paylaşılan saldırganlık da anne ve çocuğun dürtülerini kontrol etmekte zorlandıkları görüşünü desteklemektedir. Uygulanan projektif testlerdeki temel amacı, kişilik yapılanmasının ve ruhsal süreçlerinin çözümlenmesinin yanı sıra bir yanda takıntı gibi davranışlar sergileyen ve depresif türde yakınmaları sıklıkla dile getiren annenin, bir yanda da kaygılı ve kaçıngan davranan, temizlik obsesyonlarıyla başvuran çocuğun dürtüsel işleyişi, nesne ilişkileri ve savunma düzenkeri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve uygun tedavinin planlanması olmuştur. Bu çalışmada anne ve çocuğu değerlendirmek amacıyla uygulanan projektif test bulguları psikanalitik kuram çerçevesinde tartışlacak ve bu bulguların tedavi sürecini nasıl yölendirdiğine deüinilecektir. Anne ve çocukla ayrı ayrı bireysel olarak yürütülen terapötik sürece yönelik izlenimler paylaşılacak ve görülen değişimler uygulanacaktır.

    Anahtar Kelimeler : Obsesyonel Belirtiler, Anne-çocuk ilişkisi, Sınır işleyiş, Rorschach Testi, Peri Masalları Testi