Sayı: 20 / İNFERTİL ÇİFTLERDE PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME SÜRECİ: SORUNSALLAR VE YANSIMALARI

 • İNFERTİL ÇİFTLERDE PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME SÜRECİ: SORUNSALLAR VE YANSIMALARI

  Maria Clelia Zurlo
  Çeviren: Zeren Okçuoğlu
  Özet :

  Bu çalışma infertile hastalarda tanı süreci ve psikolojik müdahaleye dair dikkate alınması gereken bazı noktaları ileri sürmektedir. Ruhsal yaşamda infertilitenin etkileri ruhsal (narsisistik ve düşlemsel) boyut ile hem biyomedikal hem de evlat olma/aynı soydan olmanın sembolleştirilmesi olan kurumsal boyutun kesişim noktası olarak kabul eden evlat olma bağlarına bir psikanalitik yaklaşım getirilerek yorumlanmıştır. Bu bakış açısında, infertile hastaların ruhsal değerlendirmesinin çok metotlu ve bütünleştirilmiş bir işleyişi tarif edilmiştir.

  Anahtar Kelimeler : İnfertilite, Evlat olma bağları sorunsalı, Psikolojik değerlendirme