Sayı: 19 / PROJEKTİF KLİNİĞİN NESNE İLİŞKİLERİ KURAMININ ANLAŞILMASINA KATKISI

 • PROJEKTİF KLİNİĞİN NESNE İLİŞKİLERİ KURAMININ ANLAŞILMASINA KATKISI

  Salvatore Settineri, Carmela mento
  Çeviren: Sırma Arım
  Özet :

  Mario olgusu depresyon çerçevesinde yer almaktadır. Bu makalede, nesne ilişkileri kuramına dair temsille üzerine yapılan çalışmaları derinleştireceğiz. Rorschach üzerinden temsillerin çalışılması yoluyla zihinsel işleyişin anlaşılmasını sağlayan projektif kliniğin amacını göstermeye çalışacağız. Bu klinik olgu, parçalanmış düşünce ve algı biçimlerinin, yoğun olumsuz duygulanımları düzenlemek için bir araç olduğu ve nesne bağlarının çalışılmasındaki başarısızlıkların arkaik savunma mekanizmalarını kuvvetlendirdiği fikrini ortaya koyar. Diğer bir deyişle; bilinçdışı cinselliğe bağlı ve uyarıcı değeri yüksek psişik bağ çalışmasını azaltır, bedene dönüşü ise teşvik eder. Bu temel ya da diğer bir deyişle bedensel depresyon durumudur.

  Anahtar Kelimeler : Temsil, Nesne İlişkileri, Temel Depresyon, Rorschach Testi