Sayı: 19 / RORSCHACH TESTİNDE OTİSTİK BULGULAR

  • RORSCHACH TESTİNDE OTİSTİK BULGULAR

    Neslihan Zabcı
    Özet :

    Otistik çocuğun ruhsal işleyişini incelemek pek de yaygın değildir. Aslında, otistik çocukların ruhsal işleyişini incelemede, psikanalitik yoruma dayanan projektif yöntemler, özellikle de Rorschach testi son derece kıymetli araçlardır. Bu makalenin amacı, Rorschach testine otistik çocukların verdiği yanıtlardan hareketle, kimliğe ve özdeşime değin bütünlüğü veya dağılmayı bize gösterebilecek ipuçlarını ve Rorschach testindeki otistik düzenekleri incelemektir.

    Anahtar Kelimeler : Otizm, Çocuk, Rorschach