Sayı: 19 / RORSCHACH TESTİNİN VAROLUŞSAL BOYUTLARI

  • RORSCHACH TESTİNİN VAROLUŞSAL BOYUTLARI

    Murat Dinçer
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı Rorschach Testi'nin varoşsal boyurlarını incelemktir. Rorschach testi bulanık kontur ve gölgeleriyle; sunduğu test atmosferiyle danışanı yoğun bir varoluşsal durumla yüzleştirir. Danışan tüm bu belirsizleri seçimler yaparak anlamlandırmak durumundadır. Test durumunun varolıuşsal doğasına ek olarak, cevapların içeriği varoluşsal bakış açısına göre değerlendirilebilir. Bu değerlendirmenin odağında danışanın varoluşun getirileriyle ve varoluşun tüm boyutlarıyla yüzleşebilme kapasitesi yer almaktadır. Diğer taraftan. insanın bir takım özelliklere indirgenemeyecek bir varoluşsal açığa çıkış olduğunu da unutmamak gerekir. Özellikle de varoluşsal bir değerlendirme ancak belli bir zamanda yapılmış bir betimleme olarak ele alınmalı asla bir tanımlama olarak görülmemelidir.

    Anahtar Kelimeler : Rorschach Testi, Varoluşçuluk, Varoluşçu Psikoterapi, Dasein, İnsancıl Psikoterapi