Sayı: 17 / SALDIRGAN CİNSEL DAVRANIŞTA KADINSILIĞIN ÖLDÜRÜLMESİ - HAPSEDİLMİŞ BİR ERGENİN KLİNİĞİ- 

 • SALDIRGAN CİNSEL DAVRANIŞTA KADINSILIĞIN ÖLDÜRÜLMESİ - HAPSEDİLMİŞ BİR ERGENİN KLİNİĞİ- 

  Magali Ravit
  Çeviren: Zeren Okçuoğlu
  Özet :

  Bu yazıda, tutkulu bir kız ergenin kliniğinden hareketle, yazar, nasıl cinsel içerikli bir şiddet eylemine geçişin aynı zamanda bir kadının öldürülmesiyle tamamlanmış başarısız bir "pasif işleyişi" oluşturduğunu göstermektedir. Sonia, toplu bir tecavüze katılmıştır ve kendinden bir yaş küçük olan kurbanına barbarca davranmış, işkence etmiştir. Yazarın ortaya koyduğu "kadınsılığın katli (feminicide)" terimi özellikle kadınsılığa karşı şiddeti vurgulamak içindir. Kadınsının öldürülüşü, ergenliğin bu döneminde güçlü biçimde uyanan dürtüselin istilası riskine karşı bir tepkidir. Sonia?nın durumunda, orta derecede bir pasifliğin işleyişi olası değildir; çünkü kadınsı imge baştan çıkarma ve uyarılmadan sorumludur. Makale, ergenliğinin bu evresinde ve ceza sürecinde Sonia?nın klinik takibinin zorluklarını anlatmaktadır. Görüşmeleri, cinsel olarak şiddet eylemlerine başvuran diğer ergenlerle olduğu gibi, travmatik zorluklar yaşanan önemli dürtüselliklerin içsel tedavisinin ne kadar olanaksız olduğunu gözler önüne sermektedir. Eyleme geçiş, düzenlenmeyi ya da birleşmeyi başaramayan ve özdeşimsel kırılmaların tehdidini temsil eden iç ruhsal öğeleri genişleten ve bütünleştiren bir sahne gibi düşünülmüştür. Sonia kadınsı imgeyi reddeden ve saldırır; bu eyleme geçişi başlatan etkenlerin tetikleyicisidir. 

  Anahtar Kelimeler : Hapsedilme, Cinsel Şiddet, Kadınsılığın Katli, Ergenlik, Pasif İşleyiş.