Sayı: 17 / DEPRESİF BULGULARI OLAN NARSİSİSTİK OLGUNUN RORSCHACH TESTİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • DEPRESİF BULGULARI OLAN NARSİSİSTİK OLGUNUN RORSCHACH TESTİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Ahmet Güler
    Özet :

    Bu çalışmada depresif bulguları bulunan narsisistik bir olguya uyarlanan Rorschach Testi psikanalitik kavramlarla açıklanmıştır. 28 yaşındaki erkek hasta intihar girişimi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştır, oradan da psikiyatri kliniğine yönlendirilmiştir. Yatışı gerektirecek bir şikayetinin olmadığını belirten hastaya aynı gün Rorschach Testi uygulanmıştır. Testin analizinde narsisistik yapılanmayla birlikte depresif bir zemin ve antidepresif savunmalar gözlenmiştir. Üstbenlik yapılanmasının yetersizliği özellikle dikkat çekmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Narsisistik, Depresyon, Rorschach Testi