Sayı: 16 / ERGENİN KRONİK HASTALIĞI, DEPRESYONU VE ÖĞRETMENİ

  • ERGENİN KRONİK HASTALIĞI, DEPRESYONU VE ÖĞRETMENİ

    Alper Şahin
    Özet :

    Bu çalışmada kronik bir hastalığı olan ergenin depresyonu ele alınmıştır çünkü bu alanda son derece kısıtlı bir bilimsel literatür bulunmaktadır. Ergenin depresyonunun temelinde çocukluğunun ve çocukluğuna ait sevgi nesnelerinin kaybı ve dolayısıyla bir yas süreci vardır. Özellikle beden imgesi ve ebeveynle ilişkiler kronik hastalığı olan ergen için oldukça önem arz eden konulardan ikisidir. En son araştırmalar göstermektedir ki ergenin bu kayıplarından dolayı oluşan yas sürecine kronik hastalığı da eşlik ederse ortaya ağır bir depresyonu tablosu çıkmaktadır. Diğer yandan ebeveyn arasındaki ayrılık ve boşanma depresyonun derinleşmesine katkıda bulunmaktadır. Boşanma sürecinde ve sonunda ergen ebeveynini ihmalkâr olarak algılamaktadır. Bu da onun çevresi ile iletişimini olumsuz olarak etkilemektedir. Çalışmada vaka olarak sunulan, K. hem Diyabet Tip 1 hastası hem de ebeveyni boşanma sürecinde olan bir ergendir. K.?nın annesi, oğlunun akademik başarısındaki sorunlar ve kendisinin de eşinden boşanmakta olduğunu belirterek bu konulardan etkilenen K. için terapiye baş vurdu. Bunun yanı sıra düzenli ensülin alması gerektiğinden dolayı K.?nın bedeninde çöküntüler oluşmuştu. Babası ile ilişkisinde de sorun yaşayan K. kendini çok çaresiz hissetmekteydi. Yaşamındaki bu sorunlar K?nın depresyonunu oluşturmaktadır. Klinisyen K. ile yaptığı çalışmayı karşı aktarım bağlamında ele alarak ergen depresyonunu incelemektedir. Psikoterapi sürecinde K. son derece olumlu bir gelişme göstermiş bu da onun okuldaki etkinliklerde daha fazla yer almasına yardımcı olmuştur. K.?nın okul yaşamında müzik öğretmeni ile olan ilişkisi onun depresyonunu aşabilmesinde önemli bir destek noktası olmuştur. Dolayısıyla araştırmacı, Anna Freud?un 1935 yılında ?Ebeveynler ve Öğretmenler için Psikanaliz? adlı yapıtında belirttiği gibi psikanalizden geçmiş bir öğretmenin ergenlerle yaptığı çalışmasında daha kaliteli bir eğitim vereceğini bu sayede de ergenlere daha fazla destek olacağını düşünmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Ergenlik, Depresyon,Tip 1 Diyabet, Boşanma, Öğretmen