Sayı: 16 / KAYIP BABALAR VE GERİDE KALANLAR

  • KAYIP BABALAR VE GERİDE KALANLAR

    Güneş Özen
    Özet :

    Bu çalışma son yıllarda değişen sosyokültürel yapının bireyin yaşantılarına ve ruhsallığına yansımalarını incelemektedir. Psikanalistler değişen sosyokültürel yapı ile birlikte aile rollerinde de farklılaşma gözlemlemiş ve bunun kişinin ruhsal yapılanmasına etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Artık çağımızda Freud?un zamanında olduğu gibi nevroz hastaları değil daha çok sınırda bir ruhsal işleyişe sahip hastalar görülmektedir. Özellikle ebeveyn rollerindeki karmaşa ve babanın değerinin azalması kliniklerde daha farklı sıkıntılara rastlanmasını sağlamaktadır. KOKGB de son yıllarda gittikçe artan bir şekilde çocuk psikiyatri kliniklerinde karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamda da çocuklarda sıkça görülen karşıt gelme davranışlarında, değişen aile rolleri ve babanın gücünün azalmasının etkisi araştırılmıştır. 6-10 yaş arası KOKGB tanısı alan çocuklara Rorschach, C.A.T ve T.A.T yapılmıştır. Yanıtlar incelendiğinde bu çocukların ödipal çatışmaları işlemekte güçlük çektiği, babasal tasarımlarının oldukça güçsüz ve etkisiz olduğu, çocuksu eksiklikleri ile baş etmekte güçlük çektiği ve bununla tümgüçlü savunmalarla baş etmeye çalıştıkları görülmüştür. Dolayısıyla bu çocuklarda dış gerçeklikle her bir karşılaşma hayal kırıklığına yol açmakta ve bunun yarattığı depresif duygulanımlarla baş edilememektedir. Psikanalistlerin değindiği değişen kültürel özelliklerin bu çocukların dış gerçekliği kabullenmesini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve dolayısıyla engellenmeler karşısında sergilenen karşıt davranışların ve çocuksu eksikliği kabullenememenin yarattığı depresif duyguların arttığı düşünülmüştür.

    Anahtar Kelimeler : Projektif Testler, Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu