Sayı: 14 / PARAFİLİ OLGUSUNDA RORSCHACH VE TEMATİK ALGI TESTLERİNİN PSİKODİNAMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU

  • PARAFİLİ OLGUSUNDA RORSCHACH VE TEMATİK ALGI TESTLERİNİN PSİKODİNAMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU

    Emine Turgut, Bekir Behlül İnal
    Özet :

    Anahtar Kelimeler :