Sayı: 14 / KİŞİLİK ÖRGÜTLENMESİNDE PSİKOTİK EĞİLİMLERİN FARKLI ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  • KİŞİLİK ÖRGÜTLENMESİNDE PSİKOTİK EĞİLİMLERİN FARKLI ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

    Tamara Dzamonja-Ignjatovic, Bruce L. Smith
    Çeviren: İrem Erdem Atak
    Özet :

    Anahtar Kelimeler : Rorschach, Şizofreni, Benlik zayıflığı ve Algısal Düşünme Endeksi