Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi YANSITMA`nın Yeni Sayısi

 • Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi YANSITMA`nın Yeni Sayısi

  İÇİNDEKİLER / Contents
  SUNU
  Presentation
  Tevfika İkiz

  Derleme Makaleleri / Review Articles
  BAĞIMLILIĞIN BİLİNÇDIŞI: KLASİK KURAMLAR ÜZERİNE
  BİR DERLEME
  The Unconscious of Addiction: A Review of Classical Theories
  Berrak Akbalçık, Ayşe Ender Altıntoprak

  Araştırma Makaleleri / Research Articles
  BAĞIMLILIK BAĞI: RUHSAL EKONOMİDE BAĞIMLILIK
  NESNESİNİN İŞLEVLERİ
  The Link of Dependency: Functions of Psychic Economy
  Magali Ravit / Çeviren / Translated by Gizem Kural

  ALKOL VE/VEYA MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU TANISI
  KONAN HASTALARDA KENDİNİ DÜZENLEME SİSTEMİNİN
  PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Assessment of the Self-Regulation System via Projective Tests in Patients
  Diagnosed with Alcohol Use and/or Substance Abuse Disorder
  Barışhan Erdoğan, Mine Ergelen, Defne Tamar Gürol

  Olgu Sunumları / Case Reports
  İŞ İLİŞKİSİNDE ACI ÇEKMENİN EROTİKLEŞTİRİLMESİ?
  PSİKANALİZİN EKONOMİK MODELİNDE BAĞIMLILIK
  Erotisation of Suffering in Relationship to the Work?
  Addiction in the Economic Model of Psychoanalysis
  Elise Pelladeau / Çeviren / Translated by Zeynep Büyükkeser

  BİR ?MADDESİZ BAĞIMLILIK? OLARAK BULİMİYA NERVOZA
  Bulimia Nervosa as a Dependency without the Substance
  Bengi Düşgör
  KUMAR BAĞIMLILIĞININ RORSCHACH TESTİ
  ÜZERİNDEN YANSIMALARI
  Reflections of Gambling Addiction Through the Rorschach Test
  Ayça Özbatır, Bengi Düşgör

  BAĞIMLI ÖZNENİN RUHSAL ÇIKMAZLARI: BİR DİPSOMANİ
  VAKASININ PROJEKTİF TESTLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  The Psychic Dead-Ends of Addicted Subject: Evaluation of a
  Dipsomania Case by Projective Tests
  Neval Sipahi

  BAĞIMLILIKTAN BAĞLANMAYA GİDEN YOLDAKİ
  RUHSAL ZORLUKLARIN PROJEKTİF TESTLER ÜZERİNE YANSIMASI
  Reflection of Psychic Difficulties on the Way from Dependency to
  Attachment in Projective Tests
  Gülce Atik

  YAZIM KURALLARI
  Guide for Authors